Trefwoord Archief | KMO

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering.

Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester.

Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten:

 • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt
 • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben
 • Jeugdherbergen
 • Artistieke cabarets en circussen
 • Bioscopen en theaters
 • Casino’s
 • Culturele centra
 • Polyvalente zalen voor ondermeer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • Sportzalen
 • Schietstands
 • Stadions
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt
 • Opblaasbare structuren
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m2
 • Pretparken
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt
 • Stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt
 • Gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken
Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
Lees het volledige bericht

BA Bestuurder – Zaakvoerder

U bent bestuurder of beheerder van een onderneming of vzw, dan hebt u geen gemakkelijke taak. Niet alleen maakt u vaak lange en vermoeiende dagen, de zware verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit nog niet volstaat, loopt u bovendien een risico verbonden aan uw aansprakelijkheid als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van uw functie, zelfs uw privévermogen kan bedreigen!

Factoren als de steeds striktere wetgeving op de vennootschappen en de toenemende complexiteit van het economische leven doen dit risico onophoudelijk toenemen. En dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.

Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders van een vennootschap is voor bedrijfsleiders dan ook onmisbaar. Daarom stellen wij een bestuurdersverzekering voor. Een oplossing op maat van KMO’s en verenigingen.

 • Een product op maat van KMO’s en vzw’s
 • Een contract zonder verborgen uitzonderingen
 • Een dekking tegen alle financiële klachten gericht tegen uw klanten
 • Aanzienlijke tussenkomsten in de verdedigingskosten
 • Een eenvoudige onderschrijving en een gemakkelijk beheer

Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders.De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurder aan de basis ligt van de geleden schade.

Enkele veelgestelde vragen

De algemene vergadering geeft toch elk jaar kwijting aan zijn bestuurders?

In principe zal de algemene vergadering, in een afzonderlijke stemming, na de goedkeuring van de jaarrekening inderdaad zijn bestuurders via de zogenaamde kwijting ontlasten van hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap voor het afgelopen boekjaar. Dit stelt de bestuurder echter geenszins volledig veilig:

 • de kwijting geldt enkel voor de contractuele aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. Ze heeft dus alleen betrekking op de bestuursfouten en niet op de andere vormen van fouten. Bovendien is ze slechts geldig tussen de rechtspersoon en zijn bestuurders, en dus niet tegenover derden en minderheidsaandeelhouders die niet meestemden;
 • indien de vennootschap failliet gaat, kan de curator ter verdediging van de belangen van de schuldeisers de bestuurder toch nog aanspreken.

Kan de bestuurder zich niet contractueel vrijwaren tegenover eventuele aanspraken op het moment dat hij zijn mandaat aanvaardt?

Een dergelijke contractuele vrijwaring is inderdaad mogelijk, maar dit betekent dat de financiële gevolgen door de vennootschap gedragen moeten worden. Deze oplossing verplaatst dus enkel het probleem.
Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
Lees het volledige bericht

Alle bouwplaatsrisico: u gaat bouwen of verbouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd?

Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren. Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

 • U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal,…
 • Vergoeding van alle materiële schade.
 • Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt door werkzaamheden op uw werf.
 • Iedereen die deelneemt aan de werf is verzekerd.

Interesse of meer informatie nodig?

Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
Lees het volledige bericht

Machinebreuk

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de verzekering machinebreuk af te sluiten.

Door een niet-verzekerd schadegeval zou ze immers in zware financiële moeilijkheden kunnen komen. De dekking Machinebreuk dekt de materiële schade veroorzaakt door oa.

 • de menselijke factor : bvb. slechte verbinding met het netwerk of slechte bevestiging van bouten
 • de interne oorzaken : bvb. een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot het breken van andere delen van de machine of het vastlopen van de machine
 • incidenten verbonden aan het gebruik : bvb. doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen
 • gevolgen te wijten aan de elektrische stroom
 • externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringing van een vreemd lichaam – natuurverschijnselen zoals wind of vorst

Komen daar nog bij: vergoeding van de onvoorzienbare en plotselinge materiële schade veroorzaakt aan de in de inventaris aangewezen goederen, in activiteit of in rust, alsook tijdens elke verrichting van demonteren, hermonteren, verplaatsen nodig voor hun onderhoud, herziening, herstelling.

Interesse of meer informatie nodig?
  Op kantoor makelaarBij u thuisBij u in de zaak

  Tussen 09u00 en 12u00Tussen 14u00 en 18u00Na kantooruren

  Gegevens te verzekeren voertuig

  PersonenwagenLichte vrachtwagenVrachtwagenBus - MinibusMotorfietsAndere

  Beperkt woon-werk verkeerBeroepsgebruikGoederenvervoer eigen rekeningVervoer rekening derdenPersonenvervoer TaxiPersonenvervoer VVBAndere

  BenzineDieselHybrideElectroLPG - aardgasAndere

  Nieuwe wagenDirectie - demowagenTweedehands

  NeenJa

  Verplichte BARechtsbijstandMini omniumGrote omniumBestuurdersverzekeringBijstand - pechverhelping  Gegevens bestuurders
  Niet btw plichtigBTW plichtig 50%BTW plichtig 51% en meer

  Antecedenten hoofdbestuurder - verzekeringsnemer


  JaNeen


  Maak een keuzeEigenaarEigenaar bewonerHuurder

  Ja, regelmatige bewoningNeen, onregelmatige bewoning


  Vragenlijst over de woning


  NeenJa

  Neen1234567

  NeenJa

  NeenJa

  NeenJa

  NeenJa

  NeenJa

  Neen1 voertuigplaats2 voertuigplaatsen3 voertuigplaatsenmeer dan 3

  NeenJa, ingerichte zolderJa, niet ingericht

  NeenJa

  NeenJa

  Centrale verwarming op gasCentrale verwarming op mazoutWarmtepompOpen haard of kachelAndere

  Informatie over de schade / ongeval
  JaNeen


  JaNeenNVT

  Indien schade auto


  Tegenpartij in foutIk meen in fout te zijnBeide partijen foutieve manoeverWeet het nietAndere  [recaptcha]


  Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
  Lees het volledige bericht

  Polis elektronica

  U werkt ook met elektronica? En u hebt die ook goed verzekerd?

  Waarschijnlijk hebt u, net als de meeste zelfstandigen en bedrijfsleiders, “Ja” geantwoord op de eerste vraag. Pc’s, printers en kopieermachines zijn immers niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Maar bent u wel zeker van uw antwoord op de tweede vraag? Veel zaakvoerders denken immers dat hun elektronica goed verzekerd is als deel van de inhoud gedekt in hun brandverzekering. Maar …

  • Wist u dat de vergoeding voor elektronica begrensd is en bovendien niet wordt uitgekeerd voor specifieke problemen zoals een intern defect, diefstal tijdens het transport, sabotage …?
  • En wist u dat u bij schade aan de elektronica van uw bedrijf geen vergoeding krijgt voor uw omzetverlies, zelfs als u dat omzetverlies wel in uw brandpolis verzekerd hebt?

  Een verzekering elektronica brengt u een oplossing hiervoor.  Al uw elektronica verzekerd in één dossier.

  Dekking mogelijk voor

  • al uw vast werkmaterieel zoals pc’s, printers,kassa’s, projectors,…
  • al uw draagbare elektronica zoals laptops, gps-toestellen, smartphones, tablet pc’s …;
  • en zelfs randapparatuur zoals uw alarminstallatie, tijdsregistratiesysteem, airconditioning, domotica


  Tegen alle denkbare en ondenkbare problemen.

  Uw elektronica verzekerd tegen de klassieke risico’s brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten en natuurrampen. Zelfs als de oorzaak van de schade onbekend blijft of als die volgens de verkoper of fabrikant niet onder de garantie valt! Bovendien geniet u een ongeëvenaarde bescherming:

  • tegen diefstal;
  • tegen defecten (ook als u geen onderhoudscontract bij de verkoper  hebt!);
  • tegen terrorisme (ook wanneer milieuactivisten uw website hacken!);
  • overal ter wereld en zelfs tijdens het transport!

  Met 2 onmisbare opties voor de meest complete bescherming

  – Bijkomende kosten

  • de huur van vervangmaterieel of van tijdelijke lokalen;
  • de tijdelijke aanwerving van extra personeel;
  • de manuele uitvoering van het werk, enz.

  – Wedersamenstelling van software en gegevens

  De kosten die u moet doen om software en gegevens te herstellen of opnieuw aan te kopen, worden terugbetaald.

   

  Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
  Lees het volledige bericht

  Verzekering bedrijfsschade na brand

  U hebt een brandverzekering afgesloten, een essentiële dekking voor uw bedrijf. En gelukkig maar. Want als u het slachtoffer zou worden van een gedekt schadegeval, zorgt uw verzekering voor alles, of toch bijna alles. Een heleboel factoren kunnen uw bedrijf echter verhinderen om zijn activiteiten te hervatten.

  Wist u dat 60 % van de bedrijven die een zwaar schadegeval gehad hebben binnen de 5 jaar failliet gaan? Een dekking bedrijfsschade is dus geen overbodige luxe!

  Wat gebeurt er nadat de schade vergoed is? En wat met uw omzet tijdens de wederopbouwwerken, terwijl uw productiemiddelen onbruikbaar zijn?

  De verzekering bedrijfsschade is de ideale aanvulling bij uw pakket bedrijfsverzekeringen. Ik raad ze u dan ook ten zeerste aan.

  Uw financiële inkomsten worden gewaarborgd, waardoor uw brutobedrijfsmarge intact blijft.

  Interesse of meer informatie nodig?
   Op kantoor makelaarBij u thuisBij u in de zaak

   Tussen 09u00 en 12u00Tussen 14u00 en 18u00Na kantooruren

   Gegevens te verzekeren voertuig

   PersonenwagenLichte vrachtwagenVrachtwagenBus - MinibusMotorfietsAndere

   Beperkt woon-werk verkeerBeroepsgebruikGoederenvervoer eigen rekeningVervoer rekening derdenPersonenvervoer TaxiPersonenvervoer VVBAndere

   BenzineDieselHybrideElectroLPG - aardgasAndere

   Nieuwe wagenDirectie - demowagenTweedehands

   NeenJa

   Verplichte BARechtsbijstandMini omniumGrote omniumBestuurdersverzekeringBijstand - pechverhelping   Gegevens bestuurders
   Niet btw plichtigBTW plichtig 50%BTW plichtig 51% en meer

   Antecedenten hoofdbestuurder - verzekeringsnemer


   JaNeen


   Maak een keuzeEigenaarEigenaar bewonerHuurder

   Ja, regelmatige bewoningNeen, onregelmatige bewoning


   Vragenlijst over de woning


   NeenJa

   Neen1234567

   NeenJa

   NeenJa

   NeenJa

   NeenJa

   NeenJa

   Neen1 voertuigplaats2 voertuigplaatsen3 voertuigplaatsenmeer dan 3

   NeenJa, ingerichte zolderJa, niet ingericht

   NeenJa

   NeenJa

   Centrale verwarming op gasCentrale verwarming op mazoutWarmtepompOpen haard of kachelAndere

   Informatie over de schade / ongeval
   JaNeen


   JaNeenNVT

   Indien schade auto


   Tegenpartij in foutIk meen in fout te zijnBeide partijen foutieve manoeverWeet het nietAndere   [recaptcha]


   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht

   De groepsverzekering: verzeker de toekomst van uw personeel en van uw bedrijf!

   U kunt er wellicht over meepraten: het is niet altijd even gemakkelijk om competente medewerkers aan te werven en te behouden. Hun expertise is nochtans van vitaal belang voor de ontwikkeling van uw KMO. Bent u op zoek naar een performante oplossing om uw medewerkers te motiveren en hun loyaliteit te verhogen? Sluit een groepsverzekering af!

   Wij bieden u een performante groepsverzekering die uw medewerkers voorziet in een interessant extralegaal pensioen en tegelijk voor uw KMO een aantal onmiddellijke voordelen oplevert. Een onbetwistbare troef om uw personeel te rekruteren en te behouden!

   Bovendien levert uw investering in deze groepsverzekering voor uw medewerkers bijna drie keer meer op dan een loonsverhoging. En dit terwijl de financiële inspanning voor u gelijk blijft!

   Wilt u ook profiteren van de vele voordelen die een groepsverzekering kan bieden? Maak een afspraak om samen met u te bekijken welke oplossing het beste past bij uw KMO.

   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht

   Individuele pensioentoezegging zelfstandigen

   Met de individuele pensioentoezegging kunt u in een extralegaal pensioen voorzien met uitzonderlijk aantrekkelijke voordelen voor u persoonlijk, en voor uw bedrijf.

   Uw persoonlijke voordelen

   • U bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw bedrijf financiert het.
   • De absolute waarborg dat u het opgebouwde pensioenkapitaal altijd integraal zult krijgen, wat er ook gebeurt (faillissement, overname, …).
   • Aantrekkelijke rendementen: kapitaalwaarborg + winstdeling.
   • Aanvullende waarborgen op maat in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
   • Een bruikbare waarborg voor uw hypothecair krediet.

   Voordeel voor uw bedrijf : een aanzienlijke belastingvermindering

   De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten

    

   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht

   Verzekering BA uitbating – Na levering

   Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u ze tot een minimum beperken, risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven. Daarom wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen.

   Er bestaan verzekeringen die de schade dekken die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten. En dat voor zover uw aansprakelijkheid betrokken is.

   • Een klant struikelt over een slecht gelegd tapijt in uw bedrijf en breekt zijn been. Draait u op voor zijn ziekenhuiskosten?
   • Een van uw medewerkers is materiaal aan het lossen en beschadigt daarbij een voertuig dat in de nabijheid geparkeerd staat. Wie betaalt de herstellingen?
   • U levert een afgewerkt product bij een klant. Dat blijkt beschadigd te zijn. Zal het terugbetaald worden?

   Samen kunnen wij op al deze vragen antwoorden. Wij stellen een volledig nazicht voor van uw verschillende verzekeringen en een vergelijking met andere oplossingen.

   Bovendien raad ik u de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering aan. Deze vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voortdoen tijdens de geldigheid van de polis.

   De dekking van de toevertrouwde goederen is de ideale aanvulling bij de BA bedrijf: vergoedt schade aan de goederen die aan u toevertrouwd zijn.

   Rechtsbijstand: neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

   Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden u samen met u besproken.

    

    

   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht

   Verzekering Vervoerde Goederen. Vervoer uw goederen in alle veiligheid

   Grondstoffen ophalen, eindproducten leveren, uw werktuigen vervoeren, … Als ondernemer bent u vaker op de baan met waardevolle goederen. Sommige van deze goederen kunnen beschadigd geraken bij een ongeval of gestolen worden uit uw afgesloten laadruimte.

   Het is dan ook zeer belangrijk dit aspect van uw activiteiten optimaal te verzekeren door middel van een goederenverzekering.

    

   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht

   Gewaarborgd inkomen

   Het kan iedereen overkomen: een ongeval of langdurig ziek worden.  Dan toch maar liever iemand anders dan uzelf of van uw gezinsleden. Zeker wanneer u de kostwinner bent in huis.

   Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval.  Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

   U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar u deel van uitmaakt.

   Wat keert de verzekeraar uit?

   U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het het ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan uw eigen loon.

   Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent. Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

   Wanneer keert de verzekeraar uit?

   Na een ongeval of een enstige ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van uw beroepsloopbaan, keert de verzekeraar een rente uit.

   De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

   • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
   • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

   Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

   Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

   Wat beïnvloedt de premie?

   Het bedrag dat u wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot uw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog uw premie zal zijn.

   Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

   Zijn er uitsluitingen?

   De risico’s die gedekt zijn door de verzekering gewaarborgd inkomen worden doorgaans opgesomd in het verzekeringscontract.

   Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

   Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen

   Offerte aanvragen Bel 054 /56 61 83
   Lees het volledige bericht